1. november 2016

Bilde forsvarets-originale-m-75

Forsvarets originale m-75 feltbukser

Har også store størrelser. Begrenset antall. Kr 1000,-